UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

РЪКОВОДСТВО

Управителният съвет на Центъра се състои от трима членове, както следва:
  • Председател и Изпълнителен директор - проф.д.ик.н. Румен Гечев, катедра"Икономикс";
  • доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта";
  • гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс".