UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

ПУБЛИКАЦИИ

ECONOMIC POLICIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT /ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Статии и монографии

International Conference/ Международна научна конференция
19-20 October 2007 /19-20 октомври 2007 г.